Hoe zit het met algemene voorwaarden bij een offerte?

Wanneer stuur je algemene voorwaarden mee met een offerte? Volstaat het om deze alleen te vermelden op je offerte met een link, in een begeleidend schrijven, stuk tekst of stuur je dit mee als bijlage?

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden, vaak wel “de kleine lettertjes” genoemd, zorgen ervoor dat je ingedekt bent voor bepaalde risico’s en afspraken. In algemene voorwaarden staan vaak zaken opgenomen als “bezorging, retournering, betaling, garantie”, etc. Met algemene voorwaarden zet je dus een bepaald aantal “spelregels” klaar.

Dit kunnen zowel wettelijke als persoonlijke afspraken zijn. Jouw afspraken kunnen niet tegen de wet zijn, maar wel een verduidelijking van hoe je bijvoorbeeld zaken (aan)levert of hoe je verwacht dat zaken worden geregeld, om maar wat te noemen. Wanneer je algemene voorwaarden namelijk tegen de wet of in strijd zijn met de wet, dan zijn de algemene voorwaarden eenvoudig ongeldig te verklaren.

Algemene voorwaarden meesturen of linken?

Of je de algemene voorwaarden meestuurt of je ze linkt naar je website, maakt niet veel uit. Een verwijzing naar algemene voorwaarden op je offerte is dus geen probleem. Het gaat er om dat de voorwaarden in elk geval juridisch kloppen. Twijfel je of alles klopt?

Wil je een steentje bijdragen aan het milieu dan is het uiteraard verstandiger om je klant van een link te voorzien zodat het online door te nemen is. Mocht je dan toch documenten willen printen houd het dan kort en bondig en print dubbelzijdig om toch een béétje papier te besparen. Heb je materiaal in huisstijl druk het dan daar op af, staat het gelijk een stuk professioneler.

Zwarte- en grijze lijst

De wetgever weet net zo goed als wij dat de algemene voorwaarden zelden compleet worden doorgenomen. Om te zorgen dat er geen afspraken in staan vermeld die tegen de wet zijn, zijn er twee lijsten opgemaakt: een zwarte- en grijze lijst.

In deze lijsten zijn wettelijke bepalingen opgenomen waarin een aantal zaken zijn opgesomd. Staat er in de algemene voorwaarden iets vermeld wat op een van beide lijsten terug is te vinden, dan kan iemand deze voorwaarden als “onredelijk bezwarend” verklaren. Het verschil tussen de zwarte- en grijze lijst is dat de zwarte lijst wettelijk zijn vastgelegd en per definitie onbetwistbaar zijn.

Bepalingen opgenomen in de grijze lijst zijn lastiger te bepalen maar worden “vermoed onredelijk te zijn”. Als een bepaald artikel of punt in de algemene voorwaarden als “onredelijk bezwarend” wordt verklaard, dan kan je een beroep doen om de voorwaarden te vernietigen. Daarna is de overeenkomst ongeldig verklaard.

Top 3 zwarte lijst voorbeelden

De consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid mag niet worden uitgesloten of beperkt;

Wanneer je in de algemene voorwaarden een stuk tegenkomt waarbij de rechten tot het ontbinden van een overeenkomst worden beperkt of uitgesloten, dan kan je meteen de algemene voorwaarden in de prullenbak gooien. De consument moet altijd een mogelijkheid hebben om de overeenkomst te ontbinden.

De consument mag niet het recht worden ontnomen de toegezegde prestatie op te eisen; Staat er in de algemene voorwaarden iets waarmee je het recht beperkt voor het opeisen van de (tegen)prestatie? Ook dan zijn je algemene voorwaarden in strijd met de wet. Gaat de consument akkoord met jouw voorstel, dan moet het ook mogelijk zijn dit opgeëist wordt.

De gebruiker verleent de bevoegdheid een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de consument bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;

Dit kan je niet in de algemene voorwaarden vermeld hebben staan. Zijn er omstandigen waar je iets aanbiedt wat afwijkt van je eerste aanbod? Dan heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen, ongeacht de reden.

Algemene voorwaarden checklist

Het KvK heeft een document online staan waarin belangrijke zaken staan opgenomen waar je als ondernemer op moet letten. Bijgesloten ook een overzicht van de de zwarte- en grijze lijst. Juridisch kantoor Veiligdoen heeft een online overzicht waarin de kenmerken van de zwarte- en grijze lijst helder staan uitgelegd.

Let op: de bepalingen op de zwarte- en grijze lijst geldt alleen tussen particulieren en ondernemers. Bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan hier geen beroep op worden gedaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *