Wat is merkpositionering en hoe positioneer je jouw merk?

Met een merkpositionering wil je van te voren vast stellen welke gedachte mensen bij jou merk moeten hebben. Denk hierbij aan kwaliteiten en waardes die je wil uitstralen. De merkpositionering is essentieel om van de doelgroep klanten te maken. In dit artikel zal uitgelegd worden wat een merkpositionering precies inhoudt en hoe jij het kan vastleggen voor jouw merk.

Inhoudsopgave

Wat is merkpositionering?

Merkpositionering is de vastgestelde identiteit van jouw bedrijf. Hierin staat op welke manier je dingen naar buiten wil brengen maar ook welk gevoel je wil opwekken bij mensen. Alles wat vooraf bepaald is dat mensen gaan associëren rondom het merk heeft te maken met merkpositionering. Bij een goede merkpositionering maak je als het ware een belofte aan de klant om iets waar te maken. Bedrijven zoals Coca-cola en red bull hebben een sterke merkpositionering en iedereen heeft een bepaalde gedachte als je aan het merk denkt.

Waarom is merkpositionering zo belangrijk?

Het is super belangrijk om de merkpositionering helder te hebben omdat je zo pas echt kan inspelen op het gevoel dat mensen bij het merk krijgen. Als de merkpositionering goed in ingezet zal je bij de doelgroep een positief gevoel creëren en zullen ze een koopbehoefte krijgen of interesse in het merk ontwikkelen.

Hoe beter en duidelijker de merkpositionering hoe meer kans dat mensen het merk gaan herkennen om deze redenen. Een merkpositionering moet duidelijk zijn, je moet van te voren al bedenken en vastleggen wat jij wil dat de mensen gaan associëren bij het merk. Het liefst is de merkpositionering natuurlijk uniek en denken mensen alleen aan jou bij een simpele beschrijving van kenmerken.

Een duidelijke merkpositionering is niet alleen belangrijk voor de doelgroep maar ook om binnen het bedrijf de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het is immers de bedoeling dat iedereen voor dezelfde positionering staat en ze zichzelf erin kunnen vinden. Je wil mensen hebben die voor dezelfde waarden staan en zich thuis voelen in de positionering. Hierdoor wordt je merk nog veel sterker.

Hoe kan je de merkpositionering voor jouw merk bepalen?

Een goed marktonderzoek is erg belangrijk, ga goed na wie de doelgroep is en welke gedachten je wil overbrengen. Aan de hand hiervan kun je een persona maken met alle behoeftes van de doelgroep. Op basis hiervan kan de strategie worden opgesteld om zo vast te stellen hoe je deze positie daadwerkelijk kan gaan doorvoeren. Denk aan de hand van het onderzoek na of je bijvoorbeeld warmte wil uitstralen of heel stoer wil overkomen. Tijdens het onderzoek wordt vaak rekening gehouden met de vijf p’’s van de marketingmix:

  • Product
  • Prijs
  • Personeel
  • Promotie
  • Plaats

Hierbij is het de bedoeling om jouw merkwaarden en verwachtingen aan deze vijf onderdelen te koppelen om deze zo in verband te brengen. Past de prijs bij de doelgroep? voor wie is het product geschikt? Welke kanalen worden ingezet voor promotie? Aan de hand van de marketingmix en de persona kan de merkpositionering worden vastgesteld in een brandbook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *